Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2018

littlesue
13:29
0987 909d 390
Reposted fromursa-major ursa-major viaresort resort
littlesue
13:29

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaresort resort
Sponsored post
soup-sponsored
06:46
 
 
littlesue
13:29
littlesue
13:29
3016 4fe7 390
Reposted fromzelbekon zelbekon viaKik4s Kik4s
littlesue
13:28
1989 918a 390
Reposted fromribka ribka viaoll oll
littlesue
13:28
7118 4044 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoll oll
13:28
0962 637b 390
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaoll oll
littlesue
13:28
2188 5242 390
Reposted fromczylipapryczkaczili czylipapryczkaczili viaoll oll
littlesue
13:27
1119 4327 390
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viaenka enka
littlesue
13:27
5814 d769 390
Reposted fromoll oll
littlesue
13:27
5816 f8e1 390
Reposted fromoll oll
littlesue
13:27
5817 e386 390
Reposted fromoll oll
littlesue
13:27
Kocham spać. Moje życie ma skłonność do rozpadania się na kawałki kiedy jestem obudzony.
— Ernest Hemingway
Reposted fromkyte kyte viaoll oll
littlesue
13:27
Do wszystkiego ochoty brak. Od środka. Od spodu. Od duszy samej. Nieochota.
— S. Mrożek
Reposted fromwynne wynne viaoll oll
littlesue
13:26
1850 dffa 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaresort resort
littlesue
13:26
Reposted fromFlau Flau viaKik4s Kik4s
littlesue
13:25
2897 b86b 390
Reposted fromtichga tichga viaoll oll
littlesue
13:25
0520 e5df 390
Reposted fromTamahl Tamahl viaoll oll
littlesue
13:24
8705 4ea9 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaKik4s Kik4s
littlesue
13:24
1469 de35 390
Reposted fromzelbekon zelbekon viaKik4s Kik4s
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...