Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2018

littlesue
21:53
9249 1f9f 390
Reposted fromoll oll vianiskowo niskowo
littlesue
21:53
Męska duma i kobiecy foch - najczęstsze sposoby komplikowania najprostszych wspólnych problemów.
Reposted fromhasandra hasandra vianiskowo niskowo
littlesue
21:53
littlesue
21:53
Reposted fromFlau Flau vianiskowo niskowo
littlesue
21:52
widać po oczach, że czasem lubisz tracić kontrolę
Reposted fromsziiiz sziiiz vianiskowo niskowo
littlesue
21:52
6477 7579 390
Reposted fromoll oll
littlesue
21:52
Uświadomił sobie, że nie kochał jej jeszcze nigdy tak bardzo, jak właśnie w tej chwili: kiedy patrzył, jak odchodzi.
— Tess Gerritsen "Grawitacja"
Reposted fromtomowa tomowa viaNataly Nataly
littlesue
21:52
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaherbatkowa herbatkowa
littlesue
21:51
21:50
4807 05ed 390
Reposted fromZombiebride Zombiebride vianiskowo niskowo
littlesue
21:50
3605 91f9 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiskowo niskowo
21:50
Reposted frommilverton milverton vianiskowo niskowo
littlesue
21:49
4329 b475 390
Reposted fromAnnettePorta AnnettePorta vianiskowo niskowo
littlesue
21:49
Byłoby rzeczą niesprawiedliwą oczekiwać, że zwyczajny człowiek okaże się taki sam jak bohater ze snów.
— Margit Sandemo
Reposted fromjesienzycia jesienzycia vianiskowo niskowo
littlesue
21:49
littlesue
21:49

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
littlesue
21:48
8538 5911
Reposted fromfungi fungi vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
littlesue
21:48
Jutro już środa!
Niedługo maj.
littlesue
21:48
Generalnie była to dziewczyna miła, uczuciowa, choć na wskroś, na wylot chyba pierdolnięta.
— Dorota Masłowska
littlesue
21:48
gdy jesteśmy młodzi, często nie wiemy jeszcze, czego tak naprawdę pragnie nasze serce. Dręczy nas obawa, że przejdzie nam coś obok nosa, i choć mamy przed sobą całe życie, wydaje się, że czas przecieka nam przez palce. Boimy się, że jeśli nie zrobimy czegoś od razu, to nie zrobimy tego nigdy.
— Charlotte Link "Dom sióstr"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl