Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

littlesue
19:42
Z jaką twarzą stanę przed nią? Z jakim sercem? Czym mam ją kochać, jeśli sam sobie przestałem wierzyć i sam sobą pogardzam?
— Marek Hłasko, "Ósmy dzień tygodnia"
Reposted fromjozefspace jozefspace viaherbatkowa herbatkowa

June 25 2015

littlesue
16:35
Mężczyzna nudzi się kiedy ma przewagę. Kiedy ma kobietę na każde wezwanie. Kiedy ona przestaje być dla niego wyzwaniem. Kiedy on mówi skacz, a ona pyta jak wysoko. Kiedy chce spędzić z nim każdą wolną chwilę.
— pokolenieikea

June 17 2015

littlesue
14:14
0653 d6f4 390
Reposted fromKorhagen Korhagen vianiskowo niskowo

June 16 2015

10:14
2306 47f7 390
littlesue
10:08
8962 abdf 390
Reposted fromblizzers blizzers viasatyra satyra
littlesue
10:07
7967 eafe 390
typowo
Reposted fromkaemel kaemel viaarrependimento arrependimento
littlesue
10:05
7094 5476 390
Reposted fromkwestia-gustu kwestia-gustu viaCrazyAnt CrazyAnt
littlesue
10:01
3078 c2fb 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialikeknives likeknives
09:32
0269 8a9b 390
Reposted fromOfficialBae OfficialBae vianiskowo niskowo
littlesue
07:00
littlesue
06:59
4259 c8a4 390
ktoś ma wątpliwości ? 
Reposted fromsiostry siostry viawez-wyjdz wez-wyjdz
littlesue
06:52
Panie Boże . dlaczego stawiasz mi go na drodze, skoro wiesz, że nie pozwolisz nam być razem ?
Reposted frompeace peace vianiskowo niskowo

June 14 2015

littlesue
09:52
8607 a832 390
Reposted fromGIFer GIFer vianiskowo niskowo
littlesue
09:43
6704 51a1 390
Reposted fromdiwxc diwxc viarulletka rulletka
littlesue
09:42
Reposted fromdarthsadic darthsadic vianiskowo niskowo
littlesue
09:37
7967 eafe 390
typowo
Reposted fromkaemel kaemel vianiskowo niskowo
littlesue
09:37
Reposted fromjigglybro jigglybro vianiskowo niskowo
littlesue
09:36
5509 c1a5 390
Reposted fromBeetlesoup Beetlesoup viapunkahontaz punkahontaz
littlesue
09:35

blue-eyed-hanji:

dilfgod:

memewhore:

image
image

holy shit it got even better

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viaKik4s Kik4s
littlesue
09:34
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl