Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

10:48
5271 8597 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viapouler pouler
littlesue
10:48
8986 c6d8 390
Reposted fromoll oll

May 02 2017

littlesue
16:10
Czas weryfikuje. W pewnym momencie budzimy się ze snu i dostrzegamy, że dla kogoś nie mieliśmy znaczenia. Kwiaty wtedy więdną – jak serca.
— Kaja Kowalewska / Siedem grzechów głuchych
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vialaj laj
littlesue
16:09
1280 d08b 390
Reposted fromkotowate kotowate vialaj laj

April 03 2017

littlesue
17:04
Agnieszka Osiecka: wiesz, jest w nas obojgu coś takiego, wyobraźnia, poczucie humoru, dystans dzielący od wszystkiego, co powoduje, że z przerażeniem myślę o chwili kiedy znajdziemy się sami w pokoju, a z drugiej strony śni mi się, że ciebie całuję. Ciągle sobie ciebie wyobrażam, aż w głowie się kręci.

Jeremi Przybora: zupełnie się nie martwię, że możemy się znaleźć sami w pokoju, bo mam dokładnie przemyślane każde posunięcie. Jestem doskonale przygotowany w domu. Natomiast martwię się o to, czy kiedykolwiek znajdziemy się sami w pokoju...
— Agnieszka Osiecka, Jeremi Przybora, Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromIkuszka Ikuszka viapouler pouler
littlesue
17:03
0929 8593 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapouler pouler
littlesue
17:03
6272 8e3e 390
Inna sprawa, że często nie wychodzi.
Reposted fromzwierzejuczne zwierzejuczne viapouler pouler
littlesue
17:03
littlesue
16:50
Reposted fromtwarogpoltlusty twarogpoltlusty viaKik4s Kik4s
littlesue
16:49
Gdy masz szesnaście lat, odruchowo pijesz tanie wina w parku, w którym zgubiłeś się w dzieciństwie. Jakbyś chciał mu udowodnić, że go pokonałeś, że znasz go na wylot: upijasz się, pokazując mu - hej, mogę zgubić się sam w sobie, ale tutaj, w tobie, na pewno znajdę drogę. I pewnie gdy jesteś koło trzydziestki, w identycznym odruchu w drodze do roboty przejeżdżasz obok mieszkania pierwszej dziewczyny, którą dymałeś. Za każdym razem chcąc się zatrzymać, wysiąść, przewinąć kasetę z czasem, iść do niej, i tym razem zrobić to naprawdę dobrze. Tak, żeby podrapała ci plecy, a nie jak wtedy, gdy starała się uśmiechać, w ogóle nie wiedząc, co ci powiedzieć.
— "Radio Armageddon" Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony vianiskowo niskowo
littlesue
16:46
0548 a54a 390
Reposted frommarze marze viaKik4s Kik4s

February 22 2017

littlesue
19:49
littlesue
19:42
Z jaką twarzą stanę przed nią? Z jakim sercem? Czym mam ją kochać, jeśli sam sobie przestałem wierzyć i sam sobą pogardzam?
— Marek Hłasko, "Ósmy dzień tygodnia"
Reposted fromjozefspace jozefspace viaherbatkowa herbatkowa

June 25 2015

littlesue
16:35
Mężczyzna nudzi się kiedy ma przewagę. Kiedy ma kobietę na każde wezwanie. Kiedy ona przestaje być dla niego wyzwaniem. Kiedy on mówi skacz, a ona pyta jak wysoko. Kiedy chce spędzić z nim każdą wolną chwilę.
— pokolenieikea

June 17 2015

littlesue
14:14
0653 d6f4 390
Reposted fromKorhagen Korhagen vianiskowo niskowo

June 16 2015

10:14
2306 47f7 390
littlesue
10:08
8962 abdf 390
Reposted fromblizzers blizzers viasatyra satyra
littlesue
10:07
7967 eafe 390
typowo
Reposted fromkaemel kaemel viaarrependimento arrependimento
littlesue
10:05
7094 5476 390
Reposted fromkwestia-gustu kwestia-gustu viaCrazyAnt CrazyAnt
littlesue
10:01
3078 c2fb 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialikeknives likeknives
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl