Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2017

littlesue
12:01
8591 464e 390
Reposted fromodejdz odejdz vianiskowo niskowo
12:01
littlesue
12:00
7588 35bd 390
11:48
Zadzwoń do mnie w środku nocy i powiedz że nie potrafisz beze mnie spać.
— . (via ten-uroczy-widok)
littlesue
11:46
3991 4be5 390
littlesue
11:46
littlesue
11:45
3979 eab1 390
littlesue
11:37
-Dlaczego chce Pan wrócić do Polski?
-Bo zostawiłem szczoteczkę do zębów u Agnieszki Osieckiej.
— Marek Hłasko na pytanie dziennikarza o przyczyny powrotu do kraju

May 26 2017

10:48
5271 8597 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viapouler pouler
littlesue
10:48
8986 c6d8 390
Reposted fromoll oll

May 02 2017

littlesue
16:10
Czas weryfikuje. W pewnym momencie budzimy się ze snu i dostrzegamy, że dla kogoś nie mieliśmy znaczenia. Kwiaty wtedy więdną – jak serca.
— Kaja Kowalewska / Siedem grzechów głuchych
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vialaj laj
littlesue
16:09
1280 d08b 390
Reposted fromkotowate kotowate vialaj laj

April 03 2017

littlesue
17:04
Agnieszka Osiecka: wiesz, jest w nas obojgu coś takiego, wyobraźnia, poczucie humoru, dystans dzielący od wszystkiego, co powoduje, że z przerażeniem myślę o chwili kiedy znajdziemy się sami w pokoju, a z drugiej strony śni mi się, że ciebie całuję. Ciągle sobie ciebie wyobrażam, aż w głowie się kręci.

Jeremi Przybora: zupełnie się nie martwię, że możemy się znaleźć sami w pokoju, bo mam dokładnie przemyślane każde posunięcie. Jestem doskonale przygotowany w domu. Natomiast martwię się o to, czy kiedykolwiek znajdziemy się sami w pokoju...
— Agnieszka Osiecka, Jeremi Przybora, Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromIkuszka Ikuszka viapouler pouler
littlesue
17:03
0929 8593 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapouler pouler
littlesue
17:03
6272 8e3e 390
Inna sprawa, że często nie wychodzi.
Reposted fromzwierzejuczne zwierzejuczne viapouler pouler
littlesue
17:03
littlesue
16:50
Reposted fromtwarogpoltlusty twarogpoltlusty viaKik4s Kik4s
littlesue
16:49
Gdy masz szesnaście lat, odruchowo pijesz tanie wina w parku, w którym zgubiłeś się w dzieciństwie. Jakbyś chciał mu udowodnić, że go pokonałeś, że znasz go na wylot: upijasz się, pokazując mu - hej, mogę zgubić się sam w sobie, ale tutaj, w tobie, na pewno znajdę drogę. I pewnie gdy jesteś koło trzydziestki, w identycznym odruchu w drodze do roboty przejeżdżasz obok mieszkania pierwszej dziewczyny, którą dymałeś. Za każdym razem chcąc się zatrzymać, wysiąść, przewinąć kasetę z czasem, iść do niej, i tym razem zrobić to naprawdę dobrze. Tak, żeby podrapała ci plecy, a nie jak wtedy, gdy starała się uśmiechać, w ogóle nie wiedząc, co ci powiedzieć.
— "Radio Armageddon" Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony vianiskowo niskowo
littlesue
16:46
0548 a54a 390
Reposted frommarze marze viaKik4s Kik4s

February 22 2017

littlesue
19:49
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl