Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2018

littlesue
08:59
littlesue
08:58
8367 1c81 390
Reposted fromstroschek stroschek vianiskowo niskowo
littlesue
08:58
1222 f037 390
Reposted frompiehus piehus vianiskowo niskowo
littlesue
08:58
8688 795f 390
Reposted fromretro-girl retro-girl vianiskowo niskowo
08:58
6022 631f 390
Reposted fromunco unco vianiskowo niskowo

February 16 2018

littlesue
16:22
5266 1f80 390
Flicka Elisa
Reposted fromPoranny Poranny vianiskowo niskowo
16:22
2020 8067 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover vianiskowo niskowo
littlesue
15:56
Lumbercat
Reposted fromCin Cin vianiskowo niskowo

February 14 2018

littlesue
20:27
0985 7ab5 390
via Żurnalista.
Reposted fromnutt nutt
littlesue
20:27
0986 ecb2
Reposted fromnutt nutt
littlesue
20:26
1045 3f87 390
Reposted fromdygoty dygoty
littlesue
20:25
1070 a98f 390
Reposted from100p 100p
littlesue
20:25
1072 4c1f 390
Reposted fromlaters laters
littlesue
20:20
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromarumhc arumhc

February 13 2018

21:53
littlesue
21:53
9249 1f9f 390
Reposted fromoll oll vianiskowo niskowo
littlesue
21:53
Męska duma i kobiecy foch - najczęstsze sposoby komplikowania najprostszych wspólnych problemów.
Reposted fromhasandra hasandra vianiskowo niskowo
littlesue
21:53
littlesue
21:53
Reposted fromFlau Flau vianiskowo niskowo
littlesue
21:52
widać po oczach, że czasem lubisz tracić kontrolę
Reposted fromsziiiz sziiiz vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl