Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2018

littlesue
16:22
5266 1f80 390
Flicka Elisa
Reposted fromPoranny Poranny vianiskowo niskowo
16:22
2020 8067 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover vianiskowo niskowo
littlesue
15:56
Lumbercat
Reposted fromCin Cin vianiskowo niskowo

February 14 2018

littlesue
20:27
0985 7ab5 390
via Żurnalista.
Reposted fromnutt nutt
littlesue
20:27
0986 ecb2
Reposted fromnutt nutt
littlesue
20:26
1045 3f87 390
Reposted fromdygoty dygoty
littlesue
20:25
1070 a98f 390
Reposted from100p 100p
littlesue
20:25
1072 4c1f 390
Reposted fromlaters laters
littlesue
20:20
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromarumhc arumhc

February 13 2018

21:53
littlesue
21:53
9249 1f9f 390
Reposted fromoll oll vianiskowo niskowo
littlesue
21:53
Męska duma i kobiecy foch - najczęstsze sposoby komplikowania najprostszych wspólnych problemów.
Reposted fromhasandra hasandra vianiskowo niskowo
littlesue
21:53
littlesue
21:53
Reposted fromFlau Flau vianiskowo niskowo
littlesue
21:52
widać po oczach, że czasem lubisz tracić kontrolę
Reposted fromsziiiz sziiiz vianiskowo niskowo
littlesue
21:52
6477 7579 390
Reposted fromoll oll
littlesue
21:52
Uświadomił sobie, że nie kochał jej jeszcze nigdy tak bardzo, jak właśnie w tej chwili: kiedy patrzył, jak odchodzi.
— Tess Gerritsen "Grawitacja"
Reposted fromtomowa tomowa viaNataly Nataly
littlesue
21:52
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaherbatkowa herbatkowa
littlesue
21:51
21:50
4807 05ed 390
Reposted fromZombiebride Zombiebride vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl